NHÓM DỊCH:
DAMLORD
7 truyện
Last updated: 08/10/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm chuyên thể loại manga yaoi, yuri.