NHÓM DỊCH:
RoseCat Team
25 truyện
Last updated: 04/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
RoseCat Team (hay còn gọi là Râu) được thành lập vào 26/01/2019. Team chuyên Shoujo, dù vậy đối với bọn mình drama mới là chân chính. Nói thế chứ hường phấn các thứ Râu cũng không thiếu nhé.
';