THỂ LOẠI:
Adventure
3,306 truyện
Last updated: 28/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật
';