THỂ LOẠI:
Horror
1,253 truyện
Last updated: 21/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Horror là: rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim
';