THỂ LOẠI:
Manhwa
1,418 truyện
Last updated: 28/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải
';