THỂ LOẠI:
Manhwa
1,447 truyện
Last updated: 17/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải
';