THỂ LOẠI:
Martial Arts
971 truyện
Last updated: 17/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
';