THỂ LOẠI:
Webtoon
601 truyện
Last updated: 20/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
';