Vạn Đạo Thành Thần
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem247
Theo dõi1
Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển! Đây là một Thế giới: Cường ...... giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành: Cửu Vực Thập Bát Châu! Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng! Tầng thứ tu luyện: Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
13/02/20
10
13/02/20
5
13/02/20
5
13/02/20
4
13/02/20
7
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
3
13/02/20
6
13/02/20
5
13/02/20
5
13/02/20
4
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
5
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
6
13/02/20
3
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
6
13/02/20
4
13/02/20
3
13/02/20
6
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
11
13/02/20
4
13/02/20
5
13/02/20
6
13/02/20
4
13/02/20
6
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!