Vạn cổ thiên đế
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem457
Theo dõi3
Chấn nhiếp thần vực - Nhiếp thiên một mình càn quét thiên giới, uy danh lẫy lừng vậy ...... mà bị giết chết bởi chính vị hôn thê của mình ngay đêm động phòng. May mắn được trọng sinh và cơ thể phế vật gia chủ của Nhiếp Gia. Từ phế vật hóa chân nhân. Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
10/05/20
68
10/05/20
6
10/05/20
4
10/05/20
4
10/05/20
4
10/05/20
5
10/05/20
6
10/05/20
7
10/05/20
4
10/05/20
12
10/05/20
463
10/05/20
472
10/05/20
518
10/05/20
5
10/05/20
4
10/05/20
3
10/05/20
5
16/03/20
23
16/03/20
108
16/03/20
4
16/03/20
4
10/05/20
5
10/05/20
29
16/03/20
7
16/03/20
5
16/03/20
14
16/03/20
17
10/05/20
7
16/03/20
23
16/03/20
18
17/03/20
20
16/03/20
15
17/03/20
13
16/03/20
10
17/03/20
14
16/03/20
11
17/03/20
24
16/03/20
33
12/02/20
28
12/02/20
22
12/02/20
30
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!